• Telefon:
  • + 47 69 13 24 20

Prisliste 01.07.2023 - 30.06.2024

Prisliste Varteig legesenter

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget (1)

01
Konsultasjon170,-

Allmennpraktiserende lege på dagtid

02
E-konsultasjon170,-

Skriftlig eller telefon, dagtid

03
E-konsultasjon266,-

Skriftlig eller telefon, kveldstid

04
Tillegg spesialist54,-

Tillegg ved konsultasjon spesialist allmenmedisin

05
Sykebesøk230,-

Dag

06
Sykebesøk368,-

Kveld

07
Tillegg spesialist368,-

Sykebesøk ved spesialist allmennmedisin

08
Tillegg rådgivning61,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved fremmøte

09
Tillegg prøver61,-

Tillegg for å ta blodprøver og andre prøver

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget (2)

01
Gynekologisk undersøkelse, anoskopi, enkle elastiske bind69,-

02
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift106,-

03
Katetisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.151,-

04
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.207,-

05
Tillegg ved henvisning59,-

Elektronisk eller pr post

06
Tillegg materiellX,-

Spesialmateriell, medisiner, kateter, vaksiner m.m. etter kostnad

06
Tillegg oppmøte200,-

Manglende oppmøte til time ved avbestilling senere enn 24t før avtale

Priser for attester og legeerklæringer (3)

01
Enkel legeerklæring250,-/300,-

Kostnad for legetime tilkommer

02
Utvidet legeerklæring450,-

Kostnad for legetime tilkommer

03
Legeattest: Søknad om førerkort750,-

Kostnad for legetime tilkommer

04
Legeattest: Norges Motorsportforbund750,-

Kostnad for legetime tilkommer

05
Legeattest: Aspiranter politi- og lensmannsetaten1200,-

Kostnad for legetime tilkommer

06
Legeattest: Sjøfolk, helseattest2000,-

Kostnad for legetime tilkommer

07
Legeattest: Petroleum, helseattest2000,-

Kostnad for legetime tilkommer

08
Legeattest: Sjømann og petroleum, helseattest4000,-

Kostnad for legetime tilkommer

09
Øvrige legeattester (pr. time, pr påbegynt 15 min)1121,-

Kostnad for legetime tilkommer